Tang lễ cụ bà Trương Thị Tư

Tang lễ cụ bà Trương Thị Tư
Sinh năm 1932
Từ trần ngày 05/01/2021
Hưởng thọ 89 tuổi.
Linh cữu được quàn tại tư gia (Hốc Môn – được ẩn vì tính riêng tư)
Chương trình lễ tang:
– Lễ Nhập Quan: 19:00 ngày 05/01/2021
– Lễ Viếng sau đó.
– Lễ Động Quan: 06:00 ngày 10/01/2021
Sau đó linh cửu được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Linh Sơn, Xã Bà Điểm, Huyện Hốc Môn.

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang lễ bà Hoàng Thị Thu Nhạn

Tang lễ bà Hoàng Thị Thu Nhạn
(phu nhân Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn)
Sinh năm 1937 tại Hà Đông
Từ trần ngày 04/01/2021
Hưởng thọ 85 tuổi.
Linh cữu được quàn tại tư gia (Lý Chính Thắng, Quận 3, được ẩn vì tính riêng tư)
Chương trình lễ tang:
– Lễ Nhập Quan: 11:00 ngày 05/01/2021
– Lễ Viếng từ 12 giờ cùng ngày.
– Lễ Động Quan: 08:00 ngày 06/01/2021
Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài Hỏa Táng Phúc An Viên, Quận 9, TP. HCM.

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang lễ cụ ông Lâm Ngọc Răng

Tang lễ cụ ông Lâm Ngọc Răng
Sinh năm 1936 tại Hậu Giang
Từ trần ngày 03/01/2021
Hưởng thọ 86 tuổi.
Linh cữu được quàn tại tư gia (được ẩn vì tính riêng tư)

Chương trình lễ tang:
– Lễ Nhập Quan: 10:00 ngày 04/01/2021
– Lễ Viếng tổ chức sau đó.
– Lễ Động Quan: 08:00 ngày 07/01/2021
Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương.

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang lễ Đ/c Phạm Quang Thượng

Tang lễ Đ/c Phạm Quang Thượng
Sinh năm 1933
Từ trần ngày 01/01/2021
Hưởng thọ 88 tuổi.
Linh cữu được quàn tại Nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng (Gò Vấp, TP. HCM)

Chương trình lễ tang:
– Lễ Nhập Quan: 15:00 ngày 02/01/2021
– Lễ Viếng từ 17:00 cùng ngày.
– Lễ Truy Điệu: 13:00 ngày 04/01/2021
– Lễ Động Quan: 13:30 ngày 04/01/2021
Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương.

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP
Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.

Content Protection by DMCA.com