Tang Lễ cụ ông Nguyễn Thế Kỷ

Tang Lễ cụ ông Nguyễn Thế Kỷ
Từ trần ngày 28/02/2021.
Hưởng Thượng Thọ 91 tuổi.
Linh cữu quàn tại tư gia (Gò Vấp, TP. HCM)
Lễ Viếng: từ 18h ngày 28/02/2021
Lễ Truy điệu: 7h30 ngày 02/03/2021
Sau đó được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ cụ ông Đa Minh Đinh Viết Liêm

Tang Lễ cụ ông Đa Minh Đinh Viết Liêm
Sinh năm 1933.
Được Chúa gọi về ngày 25/2/2021.
Hưởng Thọ 89 tuổi.
Chương trình lễ tang:
– Nghi thức Nhập quan: 11:30 ngày 25/02/2021.
– Nghi thức Phát tang: 15:10 ngày 25/02/2021.
Ngày 26/2/2021:
Thánh Lễ An Táng tại Nhà Hài Cốt Giáo Xứ Nghĩa Hòa
Sau đó di quan về Nghĩa trang Giáo xứ Phú Nhai (Nam Định)

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ cụ bà Trần Mỹ Lệ

Tang Lễ cụ bà Trần Mỹ Lệ
(Pháp Danh Dịu Hảo)
Sinh năm 1939.
Từ trần ngày 24/02/2021.
Hưởng thọ 83 tuổi.
Chương trình lễ tang:
– Lễ Nhập Quan: 18:00 ngày 24/02/2021.
– Lễ Động Quan: 08:00 ngày 27/02/2021.
Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi, TP. HCM.

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ cụ bà Nguyễn Thị Hường

Tang Lễ cụ bà Nguyễn Thị Hường
(Pháp Danh Như Ngọc)
Sinh năm 1926.
Từ trần ngày 23/02/2021.
Hưởng Thượng thọ 96 tuổi.
Chương trình lễ tang:
– Lễ Nhập Quan: 20:00 ngày 23/02/2021.
– Lễ Viếng: từ 14:00 ngày 24/02/2021
– Lễ Động Quan: 05:00 ngày 26/02/2021.
Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại
Công viên Vĩnh Hằng, Long Thành, Đồng Nai

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com