Tang Lễ cụ ông Trương Văn Thiện

Tang Lễ cụ ông Trương Văn Thiện
Sinh năm 1937
Từ trần ngày 24/03/2021.
Hưởng thọ 85 tuổi
Chương trình lễ tang:
Lễ Nhập Quan: từ 21:00 ngày 24/03/2021
Lễ Động Quan: 07:00 ngày 27/03/2021
Linh cửu quàn tại tư gia (Phước Long A, Thủ Đức)
Sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, TP. Thủ Đức.
Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ ông Võ Văn Dũng

Tang Lễ ông Võ Văn Dũng
Sinh năm 1951.
Từ trần ngày 23/03/2021.
Hưởng thọ 71 tuổi

Chương trình lễ tang:
Lễ Nhập Quan: từ 06:00 ngày 24/03/2021
Lễ Động Quan: 07:00 ngày 27/03/2021
Linh cửu quàn tại tư gia (Cai Lậy, Tiền Giang)
Sau đó được đưa đi an táng tại đất nhà (Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang)

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ ông Võ Ngọc Sơn

Tang Lễ ông Võ Ngọc Sơn
Pháp danh Đức An
Sinh năm 1951
Từ trần ngày 22/03/2021.
Hưởng thọ 72 tuổi

Chương trình lễ tang:
Lễ Nhập Quan: từ 20:00 ngày 22/03/2021
Lễ Động Quan: 05:00 ngày 26/03/2021
Linh cửu quàn tại tư gia (Hòa Thạnh, Tân Phú, TPHCM)
Sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Phúc An Viên, Quận 9.

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ cụ bà Hà Thị Lai

Tang Lễ cụ bà Hà Thị Lai
Sinh năm 1922
Từ trần ngày 19/03/2021.
Hưởng đại thọ 100 tuổi.

Chương trình lễ tang:
Lễ Nhập Quan: từ 06:00 ngày 20/03/2021
Lễ Động Quan: 08:00 ngày 23/03/2021
Linh cửu quàn tại tư gia (Thủ Đức, TPHCM)
Sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Chùa Đức Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ ông Du Văn Chung

Tang Lễ ông Du Văn Chung
Sinh năm 1953
Từ trần ngày 21/03/2021.
Chương trình lễ tang:
Lễ Nhập Quan: từ 23:00 ngày 21/03/2021
Lễ Động Quan: 06:30 ngày 24/03/2021
Linh cửu quàn tại tư gia (Quận Bình Tân, TPHCM)
Sau đó được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang – TP. Biên Hòa

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ cụ bà Anna Nguyễn Thị Hiền

Tang Lễ cụ bà Anna Nguyễn Thị Hiền
Sinh năm 1930
Được Chúa gọi về ngày 19/3/2021

Chương trình lễ tang:
Thứ Bảy, ngày 20/03/2021:
15:00 Nghi thức Tẩm liệm và Phát tang
Chúa Nhật, ngày 21/3/2021
Thân bằng quyến thuộc và các hội đoàn cầu nguyện
Thứ Ba, ngày 23/3/2021
6:30 Nghi thức Động quan và Di quan.
7:00: Thánh lễ an táng tại Thánh đường Gx Đồng Tiến.
Sau đó được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ gửi hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com

Tang Lễ ông Lưu Trọng Hải

Tang Lễ ông Lưu Trọng Hải
Sinh năm 1937
Nguyên Trưởng phòng Quản lý kiến trúc,
VP Kiến trúc sư Trưởng TP. HCM.
Từ trần ngày 16/03/2021.
Chương trình lễ tang:
Lễ Viếng: từ 15:00 ngày 16/03/2021
Lễ Truy Điệu: 11:30 ngày 18/03/2021
Linh cửu quàn tại tư gia (Đường Cao Thắng, Quận 10, TP. HCM)
Sau đó được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Đặt hoa chia buồn cùng gia quyến tại đây

DỊCH VỤ HOA TANG LỄ CHUYÊN NGHIỆP

 • Giao hoa ngay tại Sài Gòn chỉ trong vòng 2 giờ sau khi đặt.
 • Giao hoa chia buồn ngay trong ngày đến tất cả các tỉnh – thành phố tại Việt Nam.
 • Thành kính phân ưu, trang trọng và nghiêm cẩn, chỉ từ 700,000đ (Đặc biệt: In logo trên banner thông điệp, in tiếng Hoa, Hàn, Nhật…).
 • Dịch vụ hoa tang lễ được khách hàng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
 • Đáng tin cậy nhất tại Việt Nam, am hiểu phong tục các vùng miền.
Content Protection by DMCA.com